WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Kierowanie dzieci do ośrodków specjalnych

Podstawa prawna:

art. 1 i 127 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. podanie rodzica,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3. świadectwo szkolne,
4. opinia o uczniu,
5. skrócony odpis aktu urodzenia,
6. karta zdrowia,Opłata:

Nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc.Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nr pokoju: I piętro, pokój nr 127 - Punkt kancelaryjny

Nr telefonu: 82 562 75 27; 82 562 75 01

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Maryla Kowalczyk - inspektorZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
2020-08-18
wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
2020-08-18