WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze srodków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnychPodstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz.1694 z późn .zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) .Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Oświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) 1 miesiącSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Edward GałusWydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 54

Godziny pracy: 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Osobiście w siedzibie jednostki.
  2. Przez internet za pomocą SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).
Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Edward GałusZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2022-12-15