WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznychPodstawa prawna:

Art. 35 a ust. 1 pkt.7 lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 573). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Oferta cenowa na zakup wnioskowanego sprzętu.
4. Poświadczenie zameldowania.
5. Oświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 54

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Edward Gałus Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
2021-05-18