WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczePodstawa prawna:

Art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit.c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021r., poz. 573 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze.
  4. Oświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 
Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie Kodeksem postepowania administracyjnego (KPA)Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Renata AlbiniakWydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 54

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Osobiście w siedzibie jednostki.
  2. Przez internet za pomocą SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).
Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Renata AlbiniakZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
2022-12-08