WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczePodstawa prawna:

Art. 35 a ust. 1 pkt.7 lit.c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021r., poz. 573). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze.
  4. Oświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 
Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 75 08

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Katarzyna CzerwińskaZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
2021-05-18