WSTECZ WSTECZ
Usługa: Utrata lub zniszczenia nalepki kontrolnej na szybę

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód rejestracyjny  i karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o przyczynie utraty lub zniszczenia nalepkiOpłata:

1. nalepka kontrolna - 18,50 zł.
2. opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej - 0,5 zł.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący zamawia przedmiotową nalepkę w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowa nalepka kontrolna jest do odbioru w organie rejestrującym po upływie 7 dni.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-15.30

Tryb odwoławczy:

BRAKUwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Adam Słupczyński


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-08-19