WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zbycie pojazdu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1260, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1038),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1088),Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
2. Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazduOpłata:

BRAKPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni  o zbyciu pojazdu.
Potwierdzenie dokonania zbycia pojazdu dokonywane jest w momencie złożenia zawiadomienia o zbyciu (w przypadku złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu).Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: pokój nr: 138

Nr telefonu: 82 562 75 39 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-15.30

Tryb odwoławczy:

BRAKUwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Joanna Szałaj


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
zawiadomienie
2020-08-19