WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Pokwitowanie wydane przez policjanta,
4. Dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Do wglądu:
1. dowód tożsamości
2. polisa OCOpłata:

BRAK opłat, oprócz przypadków, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatna na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zwrot elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje bez zbędnej zwłoki po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

BRAKUwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Konrad Nowak


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19