WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowani i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych nie wykraczających poza obszar powiatu chełmskiego w transporcie drogowym osób (druk)

2. Załączniki

a. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
b. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami,
c. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
d. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
e. Cennik,
f. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.Opłata:

1.Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:
a. 250 zł - gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 1 roku,
b. 300 zł - gdy zezwolenie wydawane jest na okres 2 lat,
c. 350 zł - gdy zezwolenie wydawane jest na okres 3 lat,
d. 450 zł - gdy zezwolenie wydawane jest na okres 4 lat,
e. 550 zł - gdy zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania


Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pok. 127 (punkt kancelaryjny)

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej stronie.


Uwagi:
Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób może być wydane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Lucjan Raszka - inspektor