WSTECZ WSTECZ
Usługa: Nadzór nad stowarzyszeniami – zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz 713).


Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o powołaniu stowarzyszenia zwykłego.
Regulamin działalności stowarzyszenia określający w szczególności: nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
Protokół z zebrania założycielskiego.
Lista, zawierająca imiona i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli stowarzyszenia (co najmniej 3 osoby).
Informacja o siedzibie stowarzyszenia.
Informacja o osobie upoważnionej do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz.Opłata:

NieodpłatniePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Informacja dla wnioskodawcy o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez organ nadzoru – termin – 30 dni.

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalnośćWydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.Uwagi:
1. Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej.
2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek.
3. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń zwykłych należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - zwanego "organem nadzorującym".

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Lucjan Raszka


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wykaz stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Chełmie
2020-08-19