WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wyznaczanie do wyrębu, ocechowanie oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Wyznaczanie do wyrębu, ocechowanie oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

WniosekOpłata:

Brak opłat w przypadku pozyskania drewna zgodnie z limitem przyjętym w uproszczonym planie urządzenia lasuPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Dorota WiśniewskaWydział: Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona środowiska

Nr pokoju: 144

Nr telefonu: 82 562 75 31

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna z lasu.

Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.Tryb odwoławczy:

Brak (wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna).

W przypadku wydania decyzji administracyjnej odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Procedura:
Uwagi:

 W przypadku wniosku o zwiększenie ilości pozyskania drewna, ponad przyjętą w treści uproszczonego planu urządzenia lasu, wydaje się decyzję administracyjną zezwalającą na dodatkowe pozyskanie drewna i wystawia się świadectwo legalności, bądź też wydaje się decyzję odmowną.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (PDF, 177 KB)
2021-05-05
Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (DOC, 34 KB)
2021-05-05