WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej.

Wydawanie decyzji określających:

  1. Kierunek i termin rekultywacji gruntów.
  2. Osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów.
  3. Uznanie rekultywacji za zakończoną.Podstawa prawna:

Art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1161 t.j.)Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dowody potwierdzające potrzebę przeprowadzenia rekultywacji gruntów, określenie sposobu wykonania rekultywacji oraz prawo do nieruchomości.Opłata:

Opłata skarbowa 10,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1546 z późn. zm.)

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm

nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) – 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Piotr WoźniakWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 38

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów (DOC, 31,5 KB)
2021-05-05
Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów (PDF, 104 KB)
2021-05-05