WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu.

Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu.


Podstawa prawna:

Art. 37a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z póżn. zm)Wymagane dokumenty:

1.. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowejOpłata:

Opłata skarbowa 17,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz 1546 z późn. zm.)

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:
Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) – 7 dniSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Dorota WiśniewskaWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 144

Nr telefonu: 82 562 75 31

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – Art. 219 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA).Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działka występuje w u.p.u.l. (DOC, 28,0 KB)
2021-05-05
Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działka występuje w u.p.u.l (PDF, 97,1 KB)
2021-05-05