WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pozwolenie na rozbiórkęPodstawa prawna:

- art. 28, 31, 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020  r. poz. 1333 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-) W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć informacje uzupełniające (B-4) 
Wymagane załączniki:

  1. zgoda właściciela obiektu,

  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego

  3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

  5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,

  6. wymagane przepisami szczególnymi,

  7. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

  8. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.Opłata:

Za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm Plac Niepodległości 1 lub w innym banku, opłaty skarbowej można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3, § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B-1 wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
2020-06-08
PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiorkę (DOC)
2021-05-15
B-4 informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-06-08
PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiorkę (PDF)
2021-05-15