WSTECZ WSTECZ
Usługa: Przeniesienie pozwolenia na budowęPodstawa prawna:

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. (PB-9)

  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
  • dziennik budowy do wglądu,

  • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotuDokumenty do wglądu:
  • Dziennik budowy


Opłata:

Za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę: 90 złotych.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm Plac Niepodległości 1 lub w innym banku, opłaty skarbowej można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (DOC)
2021-05-15
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (PDF)
2021-05-15
PB-9 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (DOC)
2021-05-15
PB-9 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PDF)
2021-05-15