WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie dziennika budowyPodstawa prawna:
  • art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z późn. zm.),

  • § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie dziennika budowy.
  • kopia dowodu wpłaty


Opłata:

Cena dziennika budowy w zależności od rodzaju obiektu i robót budowlanych.

Kwotę stanowiącą równowartość odpłatności za dziennik budowy należy wpłacić
w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie, lub na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 91 1240 6292 1111 0011 3044 9668Przewidywany termin załatwienia sprawy:
3 dni


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie dziennika budowy (PDF)
2021-05-15
Wniosek o wydanie dziennika budowy (DOC)
2021-05-15