WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego i innego

Podstawa prawna:


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. (Druk wniosku AB.009)

Wymagane załączniki:
  • uproszczona inwentaryzacja lokalu (rzut poziomy), z określeniem powierzchni użytkowej lokalu, pomieszczeń przynależnych i pomieszczeń wspólnego użytku.

  • oświadczenie o posiadanym prawie własności do lokalu z podaniem nazwy i cech dokumentu potwierdzającego to prawo.
Opłata:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.):

  • wydanie zaświadczenia – 17 zł,

  • z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł,

nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia:

  • zaświadczenie wydawane w interesie publicznym.

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm
nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni


Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania odmowy w formie postanowienia, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia


Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (DOC)
2021-05-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali (PDF)
2021-05-15