WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej lokalu

Podstawa prawna:
  1. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie
    dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku , poz. 256 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:


Opłata:
Zwolnione z opłaty skarbowej na zasadach ogólnych określonych w ustawie o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.)


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Pomiary powierzchni użytkowej lokalu przez pracownika Starostwa Powiatowego. Wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni


Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Tryb odwoławczy:
Zażalenie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o powierzchni użyt-kowej przysługuje stronie w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego.


Uwagi:

Organ administracji, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Druk wniosku AB.010 zaświadczenie o powierzchni użytkowej
2020-06-08
DRUK- 010 wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej
2020-06-08