WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę chełmskiegoPodstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:


Opłata:

Nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

w terminie 7 dniSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Wąsowicz - inspektorWydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nr pokoju: I piętro, pokój nr 99 - Punkt kancelaryjny

Nr telefonu: 82 562 75 07; 82 562 75 01

Sposób załatwienia sprawy:

w terminie 7 dniTryb odwoławczy:

Odmowa wydania wypisu bądź wypisu o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.Procedura:
Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Joanna Wąsowicz - inspektor


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę chełmskiego
      
2021-04-29