WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę chełmskiego.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)Wymagane dokumenty:


Opłata:

17 zł – opłata skarbowa za wydanie wypisu
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W terminie 7 dniSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Wąsowicz - inspektorWydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nr pokoju: I piętro, pokój nr 99 - Punkt kancelaryjny

Nr telefonu: 82 562 75 07; 82 562 75 01

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania wypisu bądź wypisu o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Joanna Wąsowicz - inspektorZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę chełmskiego
      
2021-04-29