WSTECZ WSTECZ
Usługa: Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie przyjmowania dokumentacji do zasobu PODGiK w Chełmie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2101 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 924)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r.,poz. 914)


Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – formularz nr 1
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz nr 2
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych – formularz nr 3


Opłata:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: II piętro, pokój nr: 246

Nr telefonu: 82 562 75 26, 82 562 75 44 / fax. 82 562 75 26

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Czynności kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu wykonywane są niezwłocznie. Materiały przeznaczone dla zmawiającego, po opatrzeniu odpowiednimi klauzulami, ośrodek zwraca wykonawcy niezwłocznie po dokonaniu opłaty.Tryb odwoławczy:
Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.


Uwagi:

Opłaty można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 103 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Powiatu Chełmskiego BANK BGŻ BNP Paribas 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Dariusz BojkoZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Formularz nr 8 - Sieć inna - karta.
2020-08-18
Formularz nr 7 - Sieć gazowa - karta.
2020-08-18
Formularz nr 6 - Sieć elektroenergetyczna - karta.
2020-08-18
Formularz nr 5 - Sieć ciepłownicza - karta.
2020-08-18
Formularz nr 4 - Sieć benzynowa - karta.
2020-08-18
Formularz nr 3 - Uwierzytelnienie
2020-08-18
Formularz nr 2 - Protokołu weryfikacji
2020-08-18
Formularz nr 1 - Zawiadomienie o wykonaniu prac
2020-08-18
Formularz nr 14 - Tabela klasoobiektów i obiektów.
2020-08-18
Formularz nr 13 - Sieć wodociągowa - karta
2020-08-18
Formularz nr 12 - Sieć telekomunikacyjna - karta.
2020-08-18
Formularz nr 11 - Sieć niezidentyfikowana - karta.
2020-08-18
Formularz nr 10 - Sieć naftowa - karta.
2020-08-18
Formularz nr 9 - Sieć kanalizacyjna - karta.
2020-08-18