WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój nr 127 (I piętro) - punkt kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Chełmie
Pokój nr 155 (I piętro) – punkt obsługi interesanta Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
Pokój nr 246 (II piętro) - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 434)Wymagane dokumenty:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Opłata:

Na podstawie załącznika (Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty) do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr telefonu: 82 562 75 26 / fax. 82 562 75 26

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.Uwagi:

Opłaty można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 103 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Powiatu Chełmskiego BANK BGŻ BNP Paribas 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Dariusz BojkoZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
PP1
2020-08-18
P6
2020-08-18
P5
2020-08-18
P7
2020-08-18
P2
2020-08-18
P3
2020-08-18
P4
2020-08-18