WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 434)Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiBOpłata:

Opłaty zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. Wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku: bezgotówkowo na rachunek: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 Oddział Banku PKO SA o/Chełm
Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127

Nr telefonu: 82 562-76-36

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków wydawany jest w dniu złożenia wniosku o jego sporządzenieTryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjnąUwagi:

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod w/w numerami telefonów.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Paweł GryglickiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
2020-08-18