WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 434)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 393).Opłata:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.2101 ze zm.).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. Wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku:
- bezgotówkowo na rachunek: 93 1240 2223 1111 0000 35769596 Oddział Banku PKO SA o/Chełm

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127

Nr telefonu: 82 562-75-21 w. 703 , 82 562-76-36

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków wydawany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca.Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.Uwagi:

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod w/w numerami telefonów.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Paweł GryglickiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
2020-08-18