WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zawarcie umowy dzierżawy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
Uchwała Rady Powiatu lub Zgoda Wojewody Lubelskiego w przypadku dzierżawy zawieranej na okres dłuższy niż 3 lata.


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o wydzierżawienie nieruchomości - GKN_011
2. Dowód osobisty do wglądu.Opłata:

Wniosek nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:
1. W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Zawarcie umowy z dzierżawcą


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje. Spory powstałe w związku z zawarciem umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Chełmie.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
2020-08-18