WSTECZ WSTECZ
Usługa: Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).Wymagane dokumenty:
1. Wniosek  o oddanie nieruchomości w trwały zarząd - GKN_012
2. Statut jednostki organizacyjnej (do wglądu).


Opłata:

Wniosek nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego ( dot. gruntów Powiatu Chełmskiego).
Odwołanie  do Wojewody Lubelskiego  za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego (dot. gruntów Skarbu Państwa).
Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
2020-08-18