WSTECZ WSTECZ
Usługa: Oddawanie nieruchomości w użyczenie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o użyczenie nieruchomości - GKN_013
2. Statut osoby prawnej (do wglądu).Opłata:

Wniosek nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria)

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługujeUwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o użyczenie nieruchomości
2020-08-18