WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wyrażenie zgody na usytuowanie mediów na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele inwestycyjne - GKN_014
2. Aktualna mapa zasadnicza z naniesioną na kolorowo lokalizacją danej inwestycji.Opłata:

Wniosek nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Zawarcie umowy z dzierżawcą.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusy MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele inwestycyjne
2020-08-18