WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zrzeczenie się nieruchomości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o zrzeczenie się nieruchomości - GKN_015
2. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub akt własności ziemi, itp...).Opłata:

1. Wniosek nie podlega opłacie
2. Nabywający pokrywa koszty opłaty notarialnej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Mariusz Małek


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o zrzeczenie się nieruchomości
2020-08-18