WSTECZ WSTECZ
Usługa: Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa - GKN_016
2. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub akt własności ziemi, itp...).
3. Dowód osobisty (do wglądu).Opłata:

1. Opłaty notarialne ponosi wnioskodawca.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca od daty złożenia kompetnego wniosku.
2. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
2020-08-18