WSTECZ WSTECZ
Usługa: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz 1257).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną - GKN_018
2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
3. Dowód osobisty (do wglądu).Opłata:

Nie podlegaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
2. Decyzja wydana i doręczona stronie zgodnie z KPA.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości przysługuje do Wojewody Lubelskiego (za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego).
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o ustalenie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną
2020-08-18