WSTECZ WSTECZ
Usługa: Sprzedaż lokali użytkowych, garaży na rzecz najemców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2015, poz. 1892),Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o sprzedaż lokalu użytkowego lub garażu - GKN_019
2. Kopia umowy najmu lokalu użytkowego lub garażu,
3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu najmu lokalu,
4. Dowód osobisty, NIP (do wglądu).Opłata:

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
2. Nabywający pokrywa cenę sprzedaży lokalu lub garażu oraz koszty opłaty notarialnej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Rozpoczęcie procedury w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku (termin uzależniony jest od zgromadzenia pełnej dokumentacji).
2. Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego odrębną własność lokalu użytkowego lub garażu na rzecz wnioskodawcy.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

1. Nie przysługujeUwagi:

Sprzedaż lokali użytkowych lub garaży z zasobów Skarbu Państwa wymaga zgody Wojewody Lubelskiego. 


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego lub garażu
2020-08-18