WSTECZ WSTECZ
Usługa: Przeniesienie prawa własności działki gruntu zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie prawa własności działki gruntu zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własnych.
Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o poniesieniu nakładów na budowę garażu,
- pozwolenie na budowę garażu,
- dokumenty potwierdzające fakt wybudowania garażu ze środków własnych,
- dowód osobisty, NIP (do wglądu).Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Nabywający pokrywa koszty nabycia działki oraz koszty opłaty notarialnej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rozpoczęcie procedury w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku (termin uzależniony jest od zgromadzenia pełnej dokumentacji).

Zawarcie aktu notarialnego.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Nie przysługujeUwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Mariusz Małek