WSTECZ WSTECZ
Usługa: Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania (użytkowanej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu
    w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2. oświadczenie o faktycznym władaniu nieruchomością,
3. dowód osobisty (do wglądu)Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Rozpoczęcie procedury w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku (termin uzależniony jest od zgromadzenia pełnej dokumentacji).
2. Decyzja o przeniesieniu prawa własności.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 22

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Chełmskiego
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Katarzyna Stepaniuk