WSTECZ WSTECZ
Usługa: Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego na wniosek strony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego.
2. aktualny wyciąg z księgi wieczystej,
3. dowód osobisty, NIP, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (do wglądu).Opłata:

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
2. Nabywający pokrywa koszty opłaty notarialnej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Zawarcie aktu notarialnego.


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.Uwagi:

Sprzedaż nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa wymaga zgody Wojewody Lubelskiego. 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz Małek